Úvod

Inspekční orgán technických prostředků střežení (IOTPS) v.o.s. provádí inspekční činnosti související s implementací a provozováním technických prostředků fyzické bezpečnosti.

Předmět podnikání této společnosti úzce navazuje na činnosti Akreditované zkušebny technických prostředků střežení (ZTPS), která působila v rezortu Ministerstva obrany ČR. V IOTPS pracují bývalí pracovníci uvedené zkušebny, kteří využívají svých dlouholetých zkušeností z odborných prací ve Zkušebně TPS.

Zkušebna TPS vznikla již na počátku 90. let dvacátého století.

Zkušebna v této době prováděla zkoušky jednotlivých zabezpečovacích komponentů a systémů pro potřeby Vojenské policie a jednotlivých druhů vojsk AČR. ZTPS byla začleněna do struktury Vojenského technického ústavu elektroniky Praha (dříve Výzkumný ústav 060 Praha)a to až do konce roku 2003. Od roku 2004 byla součástí Agentury rozvoje informatiky jako nástupnické organizace VTÚE. Mezi roky 2008 až 2013 působila v Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany ČR.

Od roku 1995 byla akreditována Českým institutem pro akreditaci. Výsledky prováděných zkoušek byly uznávány všemi státními resorty a dalšími institucemi (NBÚ, pojišťovny, banky apod.) a také v rámci států EU.